​ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បន្តធ្វើ​កិច្ចការ​មនុស្ស​ធ៌​ម ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​មនុស្ស​តាមរយៈ​បញ្ជូន​អូរ​ប័​រ​ល្បឿន​លឿន និង​បុគ្គ​លុក​ទៅ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​លិច​ទូក​ក្នុង​លំហ​សមុទ្រ​ – CEN