​អភិបាល​រាជធានី ចុះ​ជួប​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​បុរី​សន្តិភាព​២ និង​បានផ្តល់​ផ្លូវ​បេតុង​ថ្មី​៧​ខ្សែ លូ​មេ​៤​ខ្សែ តាម​ការសន្យា – CEN