​អស្ចារ្យ​ណាស់​! អាមេរិក​បាន​ស្រាវជ្រាវ និង​ផលិត​​វ៉ាក់សាំង​បង្ក្រាប​ជំងឺមហារីក​ហើយ​ – CEN