ទោះត្រូវពិការស្វិតទាំងដៃនិងជើង តែឆន្ទៈ​តស៊ូ​នឹង​​ជីវិត​​នៅ​​តែ​​​លើ​​គ្រែ​​ជាង​​៣០​​ឆ្នាំ ហាត់​គូរ​​​គំនូរ​​​ដ៏អស្ចារ្យ ឥឡូវ​ដាក់​លក់​លើ​អន​ឡាញ​ជា​ង​៣០០​ផ្ទាំង​ហើយ (វីដេអូ) – CEN