កូរ៉េខាងជើង​អំពាវនាវ​បន្ធូរបន្ថយ​វិធានការ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម រ​បស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ​ – CEN