គ​.​ជ​.​ប ៖ ការចោទប្រកាន់​ផ្ទុយ​ពី​ការ​ពិត​របស់ លោក ខឹម វាសនា ទៅលើ​មន្ត្រី​បោះឆ្នោត​ – CEN