អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បង្ហាញ​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍ ជូន​ប្រតិភូ​ចិន​មក​ពី​ខេត្ត​ជាំ​ង​ស៊ី​ – CEN