ផឹកស៊ី​លើ​កញ្ចុះ​បណ្តែត​ទឹក ធ្លាក់​ពី​បង្កាន់ដៃ​ស្លាប់​ពីរ​នាក់ នៅ​ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត សង្កាត់​បឹង​ធំ​ – CEN