ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​វៀតណាម រយៈ​១០​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ កើន​ដល់ ជាង​៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN