កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន ៖ ក្រុមយុវជន “​ពាល​” យក​ម្សៅ​មី និង​ស៊ុត​គប់​លើ​មនុស្ស​ពិការ​… ចុង​ក្រោយ​ពួក​ពាល​ទាំងនោះ ខ្លះ​អង្វរ​ស៊ី​កិច្ចការពារ​ពី​ប៉ូលិស​ទៅវិញ – CEN