ក្រុមចោរ​៥​នាក់ ដែល​វាយ​ប្លន់​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ – CEN