ជិះ​ម៉ូតូ​មិន​ប្រយ័ត្ន​ទៅបុក LEXLUS .R X300 រងរបួស​យ៉ាងដំណំ​ម្នាក់ឯង​ – CEN