ធ្វើ​សំណង់​បាន​លុយ​តិចពេក​បែកគំនិត​កាច់ក​ម៉ូតូ​វិញ​ មិនសូវ​ហត់​ បាន​លុយ​ងាយៗ​ – CEN