បុរស​ម្នាក់​គាំងបេះដូង​ស្លាប់ ពេល​មក​ចូលរួម​ពិធី​សែនព្រេន ឲ្យ​ប្អូន – CEN