កូនប្រុស bin Laden រៀបការ​ជាមួយ​កូនស្រី​របស់​មេខ្លោង​ភេរវកម្ម​ថ្ងៃទី​១១ ខែកញ្ញា​ – CEN