រកឃើញ​ផ្នូរ​បុរាណ​អាយុកាល​២៨០០​ឆ្នាំ ផ្ទុក​ពេញ​ទៅដោយ​មាស​(មានវីដេអូ) – CEN