ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN