បត់​ឆ្វេង​មិន​ប្រយ័ត្ន​មនុស្ស ៤ នាក់ បាន​រង​របួសធ្ងន់​និង​ស្រាល នៅក្នុង​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​រវាង​ម៉ូតូ​និង​ម៉ូតូ​ – CEN