មនុស្ស​ជាង ៥​ពាន់​នាក់ ចង់​សាក​ភ្លក់​រសជាតិ ទឹក​ក្បាល​ខ្មោច ដែល​យកចេញ​ពី​មឈូស​នៅអេ​ហ្សី​ប​ – CEN