គ្រូបង្ហាត់​ប្រដាល់​តៃវ៉ាន់​ម្នាក់ សម្លាប់ និង​កាត់​សព​មិត្តស្រី​ជា​កង់ៗ នៅពេល​ដឹងថា នាង​មិនមែន​ជា​នារី​បរិសុទ្ធ​ – CEN