ស្រវឹងស្រា លោត​ចូលក្នុង​​ទ្រុង​​តោ និង​​បក់​​ដៃ​​ឲ្យ​​តោ​​ចូល​​ទៀត ចាំ​មើល​​​លទ្ធផល​​​យ៉ាងណា (​វីដេអូ​) – CEN