ប្រធានាធិបតី Zimbabwe ៖ យល់ព្រម​លាលែង​ពី​ដំណែង ដើម្បី​ចៀសផុត​ពី​ការចោទប្រកាន់ ឬ​សុខចិត្ត​ប្រឈម​នឹង​ការចោទប្រកាន់​ទោស​ដោយ​ពុំ​ព្រម​លាលែង​ពី​តំណែង​ – CEN