​ម្តាយ​រាប់រយ​នាក់​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ា​នី​ឡា ដើម្បី​គាំទ្រ «​ការ​បំបៅកូន​» ដោយ​ទឹកដោះ​ម្តាយ – CEN