​ជនសង្ស័យ​២​នាក់​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្លន់​ម៉ូតូ​បាន​៣​ថ្ងៃ ប៉ូលីស​ស្រាវជ្រាវ​ឃាត់ខ្លួន​បាន​ – CEN