អតិថិជន​ម្នា​ក់រង​ដង​អំបោស​យ៉ាង​សាហាវ​ពី​បុគ្គលិក​ហាង បន្ទាប់​បដិសេធ​បង់លុយ ៥ $ ព្រោះ​ក្តៅ​ចិត្ត​​ធ្វើ​ចិញ្ចើម​ឲ្យ​អាក្រក់ (​វីដេអូ​) – CEN