ពន្យា​ស្វាគមន៍​មន្ត្រី​អតីត​បក្សប្រឆាំង​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៤​វិច្ឆិកា ៖ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​-​សង្កាត់​អតីត​បក្ស​៤​នាក់​ចុះចូល​ – CEN