មន្ត្រី​ជំនាញ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ចាប់​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទំងន់​ពិន័យ​ – CEN