​ដឹង​ហើយ​! បុរស និង​នារី​វ័យក្មេង​រូប​ស្អាត​ដែល​គេ​បាញ់សម្លាប់​នៅមុខ​ភ្នំ​រូប​ព្រះពុទ្ធ​ថៃ តាមពិត ឃាតករ​គឺជា​… – CEN