ស្ត្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ខាំ​ដាច់ “​លិង្គ​” របស់​ប្តី​រួច​រត់គេចខ្លួន​ជាមួយ​សហាយ​ – CEN