​រក​ឃើញ​សត្វ​ចម្លែក​សម័យ​បុព្វកាល ក្នុង​បឹង​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN