គ្រា​ឆ្កែ​ប៉ូលិស ត្រូវបាន​បំពាក់​ស្បែកជើង​ការពារ​… កម្តៅ ! – CEN