អ៊ុ​យក្រែន ទម្លាយ​តួលេខ​នឹក​ស្មាន​ពុំ​ដល់​អំពី​ពលរដ្ឋ​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​លើ​ពិភពលោក​ – CEN