កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា កូរ៉េ​ខាងជើង​បាន​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​មន្ត្រី​យោធា​ជាន់ខ្ពស់​ – CEN