ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​ចម្ងល់​ទៅលើ​ការចុះបញ្ជី ហ៊ី​ប៉ូ​តែ​ក របស់​អតិថិជន​ធនាគារ នៅ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​មាន​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​..? – CEN