គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​លទ្ធផល​នៃ​ការត្រួតពិនិត្យ និង​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​លទ្ធផល នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN