​ជនជាតិ​វៀតណាម រស់នៅ​ក្នុង​ទឹក ឡើងមក​លើគោក ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង សម្រុក​មក​បង់ពន្ធ និង​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​ស្នាក់នៅ ជា​ជនអន្ដោប្រវេសន៍​​រយៈពេល​២​ឆ្នាំ​ម្តង​ – CEN