​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​! ពួក​អ្នកលក់ដូរ​តាម​ដងផ្លូវ​ក្រុង Barcelona ផ្ទុះ​កំហឹង​ដេញ​វាយ​អ្នកទេសចរ​អាមេរិក​ម្នា​ក់​យ៉ាង​សាហាវ ដោយសារ​… (​វីដេអូ​) – CEN