ហ្វីលីពីន​បាញ់សម្លាប់​មុខសញ្ញា​ពីរ ដែល​សង្ស័យថា​មាន​យក​គ្រាប់បែក​ច្នៃ​តាម​ខ្លួន​ – CEN