ករណី​យុវតី​ម្នាក់​ត្រូវ​គេ​ចាប់​យក​ទៅ​បង្ខាំង​ទុក​បី​ថ្ងៃ នគរបាល​ខណ្ឌ​ដង្កោ​អះអាង​ជា​រឿង​ប្រឌិត ព្រោះ​នាង​បាត់​ខ្លួន​ចេញពីផ្ទះ​បី​ថ្ងៃ​ – CEN