បុរស​ម្នាក់​ឡាយ​វីដេអូ​ថា​មាន​ក្រុមចោរប្លន់ តែ​នគរបាល​បដិសេធ គឺ​ករណី​ហិង្សា​ដែល​ផ្តើមចេញ ពី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ – CEN