​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​និង​ទឹក​ទន្លេមេគង្គ ដង​ស្ទឹងសែន ប៉ះពាល់​ដល់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ ត្បូងឃ្មុំ និង​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ – CEN