មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​ចំនួន ៤ នាក់ បាន​រងរបួស​ធ្ងន់ និង​ស្រាល នៅក្នុង​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​រវាង​ម៉ូតូ​និង​ម៉ូតូ​ – CEN