បើក​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ពង្រឹង​ការ​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ចំពោះ​អ្នកបើកបរ​ទោចក្រយានយន្ត ​ខណៈ​អ្នក​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​មាន​ការថយចុះ​ – CEN