កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើត​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​អ​ង្ក​ភាព​ច្រកចេញចូល​តែ​មួយ​ខេត្ដ​ព្រះសីហនុ​ – CEN