អតីត​អនុ​ប្រធានាធិបតី​ស៊ីម​បា​វ៉េ ដែល​កំពុង​រត់​គេចខ្លួ​ក្រៅប្រទេស ជំរុញ​ឲ្យ​លោក មូ​ហ្គា​បេ ចុះចេញ​ពី​តំណែង​ – CEN