កាំកុងត្រូល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ត​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​ទំនិញ និង​ចំណីអាហារ​ – CEN