សាងសង់​មណ្ឌល​សំចត​ប៉ោយប៉ែត ត្រៀម​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ពី​ការជួញដូរ ពី​សំណាក់​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN