ស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែក​ដេក​លើ​ចិញ្ចើមថ្នល់ ត្រូវ​ពួកចោរ​«​បូត​»​យក​ខ្ទេច​ – CEN