រថយន្ត​ដឹក​សាំង​ក្រុមហ៊ុន​ហុង​អ៊ី​ន និង​រថយន្ត​កែច្នៃ​បុក​គ្នា ម្នាក់​ស្លាប់ និង ម្នាក់​ទៀត​បាន​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN