ហួសចិត្ត​! ខណៈ​អ្នកដំណើរ​ត្រូវ​ប្រើ​ឆ័​ត្រ​ក្នុង​រថភ្លើង ដើម្បី​ការពារ​ត្រូវ​ទទឹក​ទឹក​លេច​ធ្លាយ​ពី​ដំបូល (​វីដេអូ​) – CEN